ERIM

ERIM

Znanstveno-istraživački projekt Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika (ERIM) Instituta za etnologiju i folkloristiku, koji financira Hrvatska zaklada za znanost (IP 2019-04-6642), usmjeren je na praćenje i analizu iregulariziranih migracija u transnacionalnom prostoru oblikovanom migrantskim kretanjima koja zahvaćaju Hrvatsku i zemlje okružja. Projekt okuplja suradnike iz Hrvatske, Slovenije i Srbije koji polazeći  od multilokalnih etnografskih terenskih istraživanja metodama promatranja, sudjelovanja, intervjua i dr., nastoje zahvatiti razine i iskustva različitih aktera, od izbjeglica i migranata, preko članova lokalnih zajednica do zaposlenika i predstavnika tijela lokalnih vlasti, međunarodnih i drugih organizacija.

U otklonu od razumijevanja režima migracija kao označitelja apstraktne i monolitne moći države,  ERIM režimu iregulariziranih migracija  pristupa kao dinamičnom polju heterogenih, pa i suprotstavljenih praksi i interakcija različitih aktera koje se pritom na specifične načine artikuliraju na periferijama EU. Cilj projekta je višerazinski dokumentirati i istražiti te specifičnosti i ponuditi njihove empirijski utemeljene i teorijski relevantne konceptualizacije. Očekivanim rezultatima (prije svega pojmovnikom tj. mrežom etnografski dokumentiranih i analitički elaboriranih pojmova u okviru pojedinačnih znanstvenih radova, projektne publikacije, kao i multimedijalne mrežne platforme e-ERIM) projekt teži pridonijeti dubljem razumijevanju kontradikcija i potencijala pojma režima migracija i iregulariziranih migrantskih kretanja u akademskoj, ali i široj društvenoj sferi.

Početak projekta: 1. 2. 2020.

Hrvatski