Istraživački projekt Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji: od etnografije do pojmovnika (ERIM), koji financira Hrvatska zaklada za znanost (IP 2019-04-6642), usmjeren je na praćenje i analizu iregulariziranih migracija u transnacionalnom prostoru oblikovanom migrantskim kretanjima koja zahvaćaju Hrvatsku i zemlje okružja. Projekt okuplja suradnike iz Hrvatske, Slovenije i Srbije koji teže odozdo, polazeći  od multilokalnih etnografskih terenskih istraživanja metodama promatranja, sudjelovanja, intervjua i dr., zahvatiti razine i iskustva različitih aktera, od izbjeglica i migranata, preko članova lokalnih zajednica do zaposlenika i predstavnika tijela lokalnih vlasti, međunarodnih i drugih organizacija. U otklonu od razumijevanja režima migracija kao označitelja apstraktne i monolitne moći države,  ERIM režimu iregulariziranih migracija  pristupa kao dinamičnom polju heterogenih, pa i suprotstavljenih praksi i interakcija različitih aktera koje se pritom na specifične načine artikuliraju na periferijama EU.

Cilj projekta je višerazinski dokumentirati i istražiti te specifičnosti i ponuditi njihove empirijski utemeljene i teorijski relevantne konceptualizacije. Očekivanim rezultatima (prije svega pojmovnikom tj. mrežom etnografski dokumentiranih i analitički elaboriranih pojmova u okviru pojedinačnih znanstvenih radova, projektne publikacije, kao i multimedijalne mrežne platforme e-ERIM) projekt teži pridonijeti dubljem razumijevanju kontradikcija i potencijala pojma režima migracija i iregulariziranih migrantskih kretanja u akademskoj, ali i široj društvenoj sferi.

Projekt je započeo s radom 1. veljače 2020. i odvijat će se do 31. siječnja 2024. godine na Institutu za etnologiju i folkloristiku.