ERIM

dr. sc. Iva Pleše

Dr. sc. Iva Pleše (Rijeka, 1971) diplomirala je komparativnu književnost i etnologiju 1997. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu magistrirala (2005) i doktorirala (2010) na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Od 2001. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku, danas kao znanstvena suradnica. Autorica je knjige Pismo, poruka, mejl: etnografija korespondencije (2014), suurednica dvaju zbornika: Etnografije interneta (2004) i Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (2013) te autorica ili suautorica radova iz područja etnografije izbjeglištva, metodologije etnološkog istraživanja i etnografskog terenskog rada, etnografije pisanja i korespondencije te proizvodnje baštine. Bila je suradnica na dva MZOS-ova projekata: Etnografija suvremene svakodnevice i procesi identifikacije (2002. – 2006.) i Suvremeni kulturni tijekovi i oblikovanje zajednica i identiteta (2007. – 2013.) te na projektu Hrvatske zaklade za znanost Hrvatska nematerijalna kulturna baština, društveni identiteti i vrijednosti (2012. –  2014.). Od 2016. godine suradnica je na internom projektu Instituta za etnologiju i folkloristiku Etnografija izbjeglištva: hrvatski kontekst. Predavala je na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku (2010./2011. – 2012./2013.). Bila je članica uredništva časopisa Etnološka tribina (2012. – 2016.) te članica uredništva Biblioteke Nova etnografija Instituta za etnologiju i folkloristiku (2016. – 2018.). Bila je predsjednica Znanstvenog vijeća IEF-a (2014./2015.) te u nekoliko navrata njegova članica. Bila je urednica mrežnih stranica IEF-a (2003. – 2006.).

piva@ief.hr

Hrvatski