ERIM

dr. sc. Marta Stojić Mitrović

Dr. sc. Marta Stojić Mitrović (Jagodina, 1978) diplomirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Na Fakultetu za društvene znanosti (Fakulteta za družbene vede) Sveučilišta u Ljubljani  2009. godine magistrirala je u području antropologije. Godine 2016. obranila je doktorsku tezu Azil i neregularne migracije u Srbiji na početku XXI veka: kulturne paradigme na Odsjeku za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i stekla zvanje doktora znanosti. Od 2007. godine zaposlena je u Etnografskom institutu SANU u Beogradu, od 2017. kao znanstvena suradnica. Bila je suradnica na projektu Etnicitet: savremeni procesi u Srbiji, susednim zemljama i dijaspori, a od 2010. suradnica je na projektu Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi u sklopu kojeg se bavi istraživanjima diskursa i praksi vezanih za fenomene migracija, državljanstva, ljudskih prava i diskriminacije u nacionalnom i regionalnom kontekstu. Koautorica je monografije Governing the Balkan Route: Macedonia, Serbia and the European Border Regime (zajedno s Barbarom Beznec i Marcom Speerom) objavljene 2016. godine. Objavila je desetke znanstvenih i stručnih radova, izlagala na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima, a sudjelovala je i na stručnim skupovima i tribinama kao ekspert o pitanjima migracija na Balkanu. Članica je Odbora za proučavanje manjina i ljudskih prava SANU.

marta.stojic@ei.sanu.ac.rs

Bibliografija

Hrvatski