ERIM

dr. sc. Tea Škokić

Dr. sc. Tea Škokić (Zagreb, 1970) diplomirala je etnologiju i komparativnu književnost 1995. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu magistrirala i doktorirala na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Od 1996. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku, danas kao viša znanstvena suradnica. Objavila je dvije knjige Ljubavni kod: ljubav i seksualnost između tradicije i znanosti (2011) te Polutani dugog trajanja: balkanistički diskursi (2014) zajedno s Andreom Matoševićem. Suuredila je zbornike Između roda i naroda: etnološke i folklorističke studije (2004), Split i drugi: kulturnoantropološki i kulturnostudijski prilozi (2007), Horror, porno, ennui: kulturne prakse postsocijalizma (2011) te Stranputice humanistike (2017). Kao članica hrvatskog tima sudjelovala je u projektu Closing the Gap Between Formal and Informal Institutions In the Balkans (INFORM), Obzor 2020 (2016. – 2019.), a trenutno je članica projekta Hrvatske zaklade za znanost Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj (TRANSWORK) (2017. – 2021.). Kao vanjska suradnica bila je uključena u preddiplomski i diplomski studij etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu s kolegijem Antropologija seksualnosti, dok na doktorskom studiju od 2008. do danas drži kolegij Žene (o)na Balkanu. Teme kojima se bavi su rodna i feministička antropologija, antropologija seksualnosti i kultura rada. Članica je Hrvatskog etnološkog društva. Bila je zamjenica ravnatelja Instituta za etnologiju i folkloristiku (2015. – 2019.),  a u dva mandata (2009, 2010) i umjetnička savjetnica za komplementarne djelatnosti Hrvatskog audiovizualnog centra.

tea@ief.hr

Hrvatski