Pleše i Hameršak “Šuma kao naoružani krajolik”
Hrvatski