Interni kolokvij: smrti na granici

Interni kolokvij: smrti na granici

Dana 5. veljače 2021. godine na Institutu za etnologiju i folkloristiku održan je radni sastanak suradnika ERIM-a, odnosno interni kolokvij na temu smrti na granicama i u ime granica. Na kolokviju su uz suradnike iz Hrvatske iz Slovenije online sudjelovali i suradnici iz Srbije. Predstavljena su dosadašnja istraživanja u okviru projekta i šire, a s naglaskom na dokumentacijskim praksama, etnografskim istraživanjima, umjetničkim i aktivističkim intervencijama te budućim istraživačkim i drugim perspektivama.

Hrvatski