Komentar za Deutsche Welle

Komentar za Deutsche Welle

Marijana Hameršak komentirala je (ne)vidljivost Frontexa u Hrvatskoj i dogovor o trilateralnoj kontroli granica Igoru Lasiću za članak “Širenje linije Frontexa i na Hrvatsku?” koji je objavio Deutsche Welle.

Ključ-Brovečki-Rigonce, 3. 7. 2023. Foto: Marijana Hameršak

Hrvatski