Kategorija: <span>predavanja i tribine</span>

Romana Pozniak sudjelovala je na okruglom stolu “Međunarodna i privremena zaštita u EU i Hrvatskoj – novi smjer politika i praksi?”

Dana 13. srpnja 2023. godine u organizaciji Centra za mirovne studije i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava održan je online okrugli stol pod nazivom “Međunarodna i privremena …

Hrvatski