ERIM

dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Dr. sc. Drago Župarić-Iljić (Županja, 1981) diplomirao je 2005. sociologiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2015. obranio doktorski rad Utjecaj promjena u okolišu na nastanak (ne)dobrovoljnih migracija. Od 2009. do 2018. bio je zaposlen u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu kao znanstveni novak, a potom i kao znanstveni suradnik. Nekoliko mjeseci bio je predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta. Od studenog 2018. zaposlen je kao docent na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje kolegije na preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj razini. Samostalno i u suautorstvu objavio je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima radova vezanih uz problematiku migracija, izbjeglištva, nacionalnih manjina, državljanstva, integracijskih politika. Urednik je prvog zbornika na temu razvoja sustava azila u Hrvatskoj i regiji (2013), a u suautorstvu je objavio tri monografske publikacije od kojih je posljednja (zajedno s Deanom Ajdukovićem, Dinkom Čorkalo Biruški, Margaretom Gregurović, Jelenom Matić Bojić) Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica (2019). Bio je suradnik na MZOS-ovim projektima Nacionalne manjine u Hrvatskoj i eurointegracijski procesi te Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske. U statusu sukoordinatora i istraživača sudjelovao je na međunarodnom projektu Migrant Integration Policy Index (MIPEX), čiji je nositelj Migration Policy Group iz Brusselsa, Belgija. U statusu nacionalnog koordinatora i administratora trenutno sudjeluje na programu European Web-Site on Integration: Croatia, čiji je nositelj Europska komisija. Trenutno sudjeluje na uspostavnom znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Društvena stratifikacija u Hrvatskoj: strukturni i subjektivni aspekti.

dzuparic@ffzg.hr

Hrvatski