ERIM

e-erim

Na e-erimu se objavljuju kraći tekstovi o teorijskim i metodološkim pojmovima, osobnim imenima, mjestima i gradovima, događajima i svakodnevnim izrazima europskog režima iregulariziranih migracija na jugoistočnoj periferiji EU. E-erimom se želi stručnoj i široj javnosti predstaviti problemski strukturirane te empirijski i teorijski utemeljene pojmove aktualnog režima iregulariziranih migracija na prostoru oblikovanom proskribiranim i kriminaliziranim migrantskim kretanjima kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju.

E-erim  nastaje u okviru znanstvenoistraživačkog projekta ERIM – Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika (ERIM, HRZZ 2020-2024) Instituta za etnologiju i folkloristiku. Osmislili su ga suradnici ERIM-a, znanstvenici više disciplina poput etnologije i kulturne antropologije, socijalnog rada, muzikologije, sociologije, istraživanja književnosti. Rad na e-erimu zamišljen je kao kontinuirani i višegodišnji doprinos suradnika na projektu, ali i drugih istraživača, kojim će se „bilježiti“ ne samo manifestacije pojedinog pojma na terenu i u literaturi, nego i istraživački proces u okviru kojeg e-erim nastaje.

E-erim je dostupan putem poveznice: https://e-erim.ief.hr/

Hrvatski