Teodora Jovanović: obrana disertacije

Teodora Jovanović: obrana disertacije

U sredu, 23. 8. 2023. istraživač saradnik na Etnografskom institutu SANU i saradnica na projektu ERIM, Teodora Jovanović, uspešno je odbranila doktorsku disertaciju na temu „Redefinisanje koncepta prinude kroz narative tražilaca azila iz Irana u Srbiji“ na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kombinovanjem metoda etnografije, analize pisanih izvora i analize narativa, kontekstualizovala je i dekonstruisala koncept prinude i povezani koncept žrtve, čije pripisano prisustvo odnosno odsustvo igraju presudnu ulogu u administrativnim procesima legalizacije boravka stranaca u Srbiji, kao i njihovom širem društvenom prihvatanju, odnosno isključivanju. Njen rad daje značajne uvide i dalji podsticaj ne samo regionalnim studijama migracija, već i antropologiji, kroz sveobuhvatan pristup koji temu prati na različitim nivoima, od individualnih iskustava do globalnih procesa. U kontekstu srpske etnologije i antropologije, izuzetan doprinos daje njena obrada pitanja pozicije istraživača i razmatranje etičkih implikacija istraživanja i angažovane nauke. Disertacija je dostupna na https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/5351

Teodora Jovanović, Beograd, Filozofski fakultet, 23. 8. 2023. Foto: Stefan Pejić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Hrvatski