ERIM

Romana Pozniak

Romana Pozniak (Dubrovnik, 1989) diplomirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Konstrukcija tijela tražitelja azila:  biopolitičko stanje izbjegličkog Drugog.  Godine 2017. upisala je poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije na istom fakultetu, a u disertaciji se bavi konceptualizacijom humanitarnog rada u neprofitnim organizacijama. Godine 2017. upisala je međunarodnu doktorsku školu Transformations in European Societies sa sjedištem na LudwigMaximilians-Universität München. Znanstveni interes pronalazi u političkoj antropologiji, antropologiji rada te području humanitarizma i izbjegličkih studija. Volontirala je u Centru za mirovne studije (2013. – 2015.) i provela istraživanje na projektu Kvalitetni koraci za integraciju izbjeglica zalažući se za ekonomsku emancipaciju i socijalno uključivanje. Nastavlja podržavati socijalno poduzetništvo i emancipaciju izbjeglica te je suosnivačica socijalne zadruge Okus doma. Sudjelovala je na brojnim stručnim i znanstvenim konferencijama i održala nekoliko javnih predavanja na temu izbjeglištva, neregularnih migracija te vezanih sigurnosnih i humanitarnih aspekata politike azila o čemu je i pisala. Radila je kao koordinatorica na programu zaštite ranjivih skupina u Zimskom prihvatno-tranzitnom centru u Slavonskom Brodu (2015. – 2016.) te kao projektna suradnica u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) (2016. – 2018.). Od 2018. radi kao doktorandica u Institutu za etnologiju i folkloristiku na projektu Hrvatske zaklade za znanost Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj (TRANSWORK).

romanapozniak@ief.hr

Hrvatski