ERIM

dr. sc. Mojca Piškor

Mojca Piškor (Zagreb, 1976) diplomirala je muzikologiju na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine i magistrirala na istoj instituciji 2005. godine magistarskim radom World music i njegova recepcija u Hrvatskoj uz studij primjera percepcije i recepcije afričkih glazbi u Hrvatskoj. Godine 2010. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je  etnologiju i kulturnu antropologiju disertacijom Politike i poetike prostora glazbe: etnomuzikološki i kulturnoantropološki pogledi.

Od 2001. zaposlena je pri Institutu za etnologiju i folkloristiku kao znanstvena novakinja, a od 2011. do 2013. na radnom mjestu znanstvene suradnice. Od 2011. predaje etnomuzikološke kolegije na prediplomskim i diplomskim studijima Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. stalno je zaposlena u zvanju docentice za etnomuzikološke predmete na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu. U posljednjih sedam godina bila je mentoricom petnaest diplomskih radova na različitim odsjecima matične institucije. U dva je navrata bila suradnicom nacionalnih znanstvenoistraživačkih projekata (Glazba, ples i zajednica: središnje i rubne prakse, 2002. – 2006.; Postsocijalizam i kulturni subjekt: hibridne prakse kulturnog posredovanja, 2007. – 2013.), te suradnicom u istraživačkom timu bilateralnog projekta muzikoloških odsjeka Muzičke akademije u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Ljubljani (Slušna mjesta stranosti / Auditory Places of Strangeness, 2011. – 2013.). Područje njezina znanstvenog interesa obuhvaća tradicijske i popularne glazbe zapadnog i nezapadnog svijeta; teme vezane uz neksus glazbe, zvuka i politika (rasne imaginacije, roda) te presijecanja glazbi i diskursa o njima. Posljednjih se godina bavila istraživanjem dinamičnog i kompleksnog međuodnosa glazbe i prostora te akustemološkim aspektom uporabe glazbe kao sredstva torture u političkim radnim logorima na otocima Goli i Sv. Grgur.

Prije odlaska iz Instituta za etnologiju i folkloristiku godinu je dana (2012) bila jednom od urednica institutskog časopisa Narodna umjetnost. Članica je Međunarodnog savjeta za tradicijsku glazbu (ICTM), Hrvatskog muzikološkog društva (HMD) i Hrvatskog etnološkog društva (HED). Od 2018. godine članicom je Radne skupine za raznolikost, identitet i inkluzivnost koja djeluje u okviru petogodišnjeg međunarodnog projekta Strenghtening Music in Society, kojeg financira Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).

mpiskor@muza.hr

Hrvatski