ERIM

Epicentri solidarnosti

ERIM je supotpisnik izjave “Epicentri solidarnosti naspram politika ‘obnove’” o življenoj solidarnost čije se tkivo gradi političkom snagom promjene i koje radikalizira politike skrbi i uzajamne podrške, a koja se …

English