Izlaganje Teodore Jovanović u Društvenom centru Krov

Izlaganje Teodore Jovanović u Društvenom centru Krov

Teodora Jovanović je 08. 02. 2023. u Društvenom centru Krov u Beogradu održala predavanje “Na putu od Srednjeg istoka ka Zapadnoj Evropi”. Predstavila je rezultate dosadašnjih istraživanja i razgovarala sa publikom o mnogobrojnim aspektima prisile u migracijama i iregularizaciji migracija.

Hrvatski