Održana tribina “Trst: grad-utočište / Trieste: città accogliente”

Održana tribina “Trst: grad-utočište / Trieste: città accogliente”

Tribina “Trst: grad-utočište / Trieste: città accogliente” održana je 24. rujna 2021. godine u organizaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku i projekta ERIM. Na tribini su o tršćanskom modelu prihvata izbjeglica i drugih migranata govorili Gianfranco Schiavone, istraživač u području azilnog i migracijskog prava te predsjednik Talijanske mreže solidarnosti (Consorzio Italiano di Solidarietà, ICS) i Matej Iscra, sociolog i koordinator u ICS-u. Nakon tribine održan je radni sastanak predavača, članova projekta, predstavnika Grada Zagreba i Inicijative Zagreb grad-utočište.

Hrvatski