Održano predavanje “Od granice do grada”

Održano predavanje “Od granice do grada”

Igor Petričević održao je 25. 4. 2022. godine u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu  predavanje pod naslovom „Od granice do grada: rasijalizacija i afekti lokalnog prihvata tražitelja azila u Zagrebu“. Predavanje je organizirano u okviru znanstveno-istraživačkog projekta ERIM-a i Tribina IEF-a.

Igor Petričević je socijalni antropolog i sociolog s interesom za urbanu antropologiju, antropologiju migracija i grupne kontakte. Nakon završenog preddiplomskog studija antropologije i sociologije na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu, na Sveučilištu u Leuvenu diplomirao je socijalnu i kulturnu antropologiju, a nakon i europske studije. Doktorand je na Sveučilištu u Stockholmu gdje piše disertaciju na temu dinamike tranzitne migracije i praksi stvaranja mjesta u neizvjesnosti u Zagrebu, s posebnim fokusom na jazu između iskustava novih migranata i percepcija o migrantima u lokalnoj populaciji te na posredovanost migracija povijesnim kontekstom, međugrupnim odnosima i emocijama u mjestima na ruti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Hrvatski