Predavanje Cristine Del BIaggio

Predavanje Cristine Del BIaggio

Cristina Del Biaggio sa Sveučilišta u Grenobleu održala je 21. 9. 2023. godine na Institutu za etnologiju i folkloristiku predavanje o kontraistrazi smrti Blessing Matthew, korištenju alata forenzičke arhitekture za istraživanje smrti na kopnenim granicama i potencijalu znanstvenih prinosa traženju pravde za umrle na granicama. Predavanje je organizirano u okviru Tribina IEF-a.

Hrvatski