Predstavljanje projekta ERIM

Predstavljanje projekta ERIM

Dr. sc. Uršula Lipovec Čebron, dr. sc. Marijana Hameršak, Bojan Mucko i dr. sc. Iva Pleše predstavili su 12. 3. 2021. studentima kolegija Antropologija migracija Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju  Filozofskog fakulteta sveučilišta u Ljubljani znanstveno-istraživački projekt ERIM, online platformu e-erim i recentna etnografska istraživanja u okviru projekta.

Poziv na predstavljanje

Hrvatski