SIEF (Brno, 7-10. 6. 2023): izlaganja i panel

SIEF (Brno, 7-10. 6. 2023): izlaganja i panel

ERIM-ovi suradnici Marta Stojić Mitrović, Duško Petrović i Marijana Hameršak sudjelovali su s izlaganjima na 16. kongresu International Society for Ethnology and Folklore/ Internationale Gesellschaft für Ethnologie und Folklore/  Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF) održanom u Brnu od 7. do 10. lipnja 2023. godine. Marijana Hameršak, Marta Stojić Mitrović i Simon Campbell održali su 9. 6. 2023. izlaganje “The Railway and Clandestine Migration along the Balkan Migratory Trail”. Sa Čarnom Brković i Sabine Hess koordinirale su i moderirale panel Encampment in Europe na kojem su izlaganja održali Caterina Borelli, Giuseppe Platania, Markus Idvall i Karl Heyer.

The Railway and Clandestine Migration. Brno, 9. 6. 2023. Foto: Čarna Brković

SIEF2023 programme (siefhome.org)

Hrvatski