The Passage – Agitate journal

The Passage – Agitate journal

U posebnom broju časopisa Agitate (vol. 4. Breath And Death: COVID-19, Black Lives Matter, And Virality) objavljen je prilog o Prijelazu / The Passage. Prilog je u cijelosti dostupan ovdje.

Hrvatski