Članak Marte Stojić Mitrović “Maloletni migranti na putu kroz Srbiju”

Članak Marte Stojić Mitrović “Maloletni migranti na putu kroz Srbiju”

Članak Marte Stojić Mitrović „Maloletni migranti na putu kroz Srbiju: kontekstualni i sistemski faktori“ objavljen je u zborniku 30 godina primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta: savremeni aspekti (Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 201–224) koji su uredili Tibor Varadi i Gordana Kovaček Stanić.

Hrvatski