Studentska istraživačka radionica

Studentska istraživačka radionica

U četvrtak 14. svibnja 2021. godine u Črnomlju je održana cjelodnevna istraživačka radionica o smrtima na granici koju su za studente Etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani organizirale Tina Ivnik i izv. prof. dr. sc. Uršula Lipovec Čebron. U okviru radionice studenti su posjetili zavičajni muzej gdje su imali priliku čuti predavanje o povijesti Črnomlja i okolice, s naglaskom na migracijama te suživotu različitih grupa i zajednica. Nakon razgovora s direktorom Komunale Črnomelj koje upravlja grobljima, posjetili su groblje u Vojnoj Vasi i grobove izbjeglica i drugih migranata koji su poginuli pri pokušaju prelaska granice na Kupi. U Vinci su hodali uz graničnu žičanu ogradu na Kupi i izbliza vidjeli  kako ograda ograničava kretanje ljudi i životinja. Radionica je  zaključena diskusijom o mogućnostima prenošenja terenskih iskustava u pojmove e-erima.

Hrvatski