Studijski boravak u Poljskoj

Studijski boravak u Poljskoj

Marta Stojić Mitrović i Marijana Hameršak boravile su od 24. do. 29. 9. 2022. godine u Poljskoj u organizaciji Institutu za slavistiku Poljske akademije znanosti. U Varšavi su se sastale s aktivistima i istraživačima aktivnim u polju migracija. S istraživačima grupe Badaczki i Badacze na Granicy posjetile su područje Bjeloveske šume na granici Poljske i Bjelorusije.

Hrvatski