ERIM

Teodora Jovanović

Teodora Jovanović (Beograd, 1993) diplomirala je 2016. godine na Odsjeku za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kome je 2017. obranila magistarsku tezu pod nazivom Privlačenje novca: materijalizam, novac i feng shui u postsocijalističkom kapitalizmu. Doktorski studij etnologije i antropologije upisala je 2017. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Na doktorskom studiju bavi se temama iz područja izbjeglištva i prisilnih migracija stanovništva s Bliskog istoka te radi na disertaciji o tražiteljima azila iz Irana u Srbiji. Od 2018. angažirana je na projektu Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Multietnicitet, multikulturalnost, migracije – savremeni procesi kao istraživač-suradnik u Etnografskom institutu SANU. Dvije godine je volontirala i radila u Refugee Aid Miksalište, centru za pomoć izbjeglicama, migrantima i tražiteljima azila u Beogradu.

teodora.jovanovic@ei.sanu.ac.rs

Hrvatski