Komentar Romane Pozniak za politički magazin Obzor

Komentar Romane Pozniak za politički magazin Obzor

Romana Pozniak komentirala je Ivici Betlu za politički magazin Obzor Večernjeg lista (članak “Solidarnost kao da je kužna, ali ipak nije mrtva, 18. 2. 2023) značajke aktualnih humanitarnih tendencija i praksi. Romana Pozniak:

Međutim, govorimo li o nekim općim društvenopolitičkim trendovima koji pogoduju eskalaciji kriznih situacija, ekspanziji nevladinih oblika skrbi i rastu humanitarne industrije, onda svakako moramo uzeti u obzir da je u okruženju određenom šire shvaćenim neoliberalnim transformacijama došlo do dezintegracije područja javne skrbi i zaštite, što se odnosi na zdravstvenu zaštitu, sustave socijalne skrbi i obrazovanja, pa i na sustav civilne zaštite. Premda ne možemo generalizirati, činjenica je da danas svjedočimo promjeni u poimanju kriznih situacije koje su do prije nekoliko desetljeća ipak primarno pripadale vanjskoj sferi, odnosno, na njih se gledalo kao na više-manje izdvojene događaje. Danas, međutim, svjedočimo ne samo učestalosti kriznih situacija, nego i njihovoj normalizaciji. Drugim riječima, živimo u okolnostima u kojima se od pojedinaca redovito očekuje visoka razina pripravnosti i fleksibilnosti, što za posljedicu ima individualizaciju stradanja, pa i odgovornosti za snalaženje u kriznim situacijama. Uz to, mediji i društvene mreže omogućavaju nam da uživo pratimo akcije spašavanja (poput situacije u Turskoj i Siriji), pa čak i oružane napade kao što je bio slučaj tijekom prvih mjeseci rata u Ukrajini. Premda ta vrsta sadržaja u nekim slučajevima može osigurati širenje informacija o stanju na terenu, ona istovremeno dovodi do spektakularizacije katastrofe, a u konačnici i do manjka interesa pratitelja koji su svakodnevno izloženi gomili informacija o tuđem stradanju. Naposljetku, prebacivanje odgovornosti na razinu samoga pojedinca i njegovih/njezinih internih kapaciteta prilagodljivosti i otpornosti, kao i urušavanje te komodifikacija javnih usluga, rezultiraju neprimjerenim ili izostajućim državnim odgovorima te normalizacijom pretpostavke da su pojedinci sami odgovorni za svoju sigurnost, zdravlje i opću kvalitetu života.

Hrvatski