Tamara Opačić “Balkanski put smrti”

Tamara Opačić “Balkanski put smrti”

Tamar Opačić objavila je u Novostima 6. 5. 2022. drugi nastavak članka o umrlima na granicama. Naslov članka je “Balkanski put smrti“.

Prema podacima koje prikuplja međunarodna grupa aktivista i istraživača od 2016. godine, tj. formalnog zatvaranja izbjegličke rute, na području Balkana, s fokusom na zemlje bivše Jugoslavije, smrtno je stradalo najmanje 259 migranata, od čega njih 29,7 posto na području BiH, 24 posto u Srbiji, 20,5 u Hrvatskoj, 8,1 u Sloveniji, 1,5 u Sjevernoj Makedoniji, 0,8 na Kosovu i 15,4 posto u ostalim balkanskim državama. Na temelju istih podataka, u sklopu istraživačkog projekta “Europski režim iregulariziranih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika” (ERIM) nastala je karta stradanja koja pokazuje da je najsmrtonosnije područje koje se prostire od Velike Kladuše i Bihaća, do Karlovačke županije i Gorskog kotara pa sve preko granice sa Slovenijom. Veliki broj smrti evidentiran je i na području oko hrvatsko-srpske granice te bosansko-srpske, u dijelu gdje se ona nalazi na rijeci Drini. Budući da je riječ o podacima prikupljenima iz javno dostupnih izvora, najčešće medija, aktivisti i aktivistkinje ističu da je realan broj umrlih vjerojatno daleko veći.

Grobovi dvije nepoznate osobe stradale tijekom migracije. Kneževi Vinogradi, 16. 5. 2022. Foto: Marijana Hameršak

Hrvatski