ERIM

dr. sc. Marijana Hameršak

Dr. sc. Marijana Hameršak (Split, 1977), voditeljica projekta, viša je znanstvena suradnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu te naslovna docentica Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2000. komparativnu književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2008. obranila doktorski rad Tvorbe djetinjstva i preobrazbe bajke u hrvatskoj dječjoj književnosti (mentor prof. dr. sc. Dean Duda). Autorica je knjige Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke (Zagreb, 2011) te suautorica knjige Uvod u dječju književnost (s Dubravkom Zima, Zagreb, 2015). Sa Suzanom Marjanić uredila je zbornik Folkloristička čitanka (Zagreb, 2010), s Ivom Pleše i Ana-Marijom Vukušić zbornik Proizvodnja baštine (Zagreb, 2013), a s Eminom Bužinkić zbornik Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu (Zagreb, 2017).

Kao znanstvena novakinja bila je zaposlena na nekoliko MZOS-ovih  projekata pri Institutu za etnologiju i folkloristiku. Bila je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Ekonomski temelji hrvatske književnosti (voditeljica: dr. sc. Maša Kolanović, IP-2016-06-2613), 2017-2020, a od 2016. suradnica na internom projektu IEF-a Etnografija izbjeglištva. Voditeljica je projekta Europski režim iregularizirnaih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika (ERIM) koji financira Hrvatska zaklada za znanost (IP 2019-04 6642).

U domaćim i inozemnim znanstvenim, stručnim i kulturnim časopisima, zbornicima i on-line platformama objavila je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja dječje književnosti, povijesti knjige i čitanja, zatim povijesti, teorije i metodologije folkloristike i etnologije te proizvodnje baštine i izbjeglištva u suvremenom kontekstu.

Redovito surađuje s medijima, obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama i inicijativama. Od 2009. do 2016. godine je kao vanjska suradnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz područja folkloristike, etnografije čitanja te posebice dječje književnosti.  Od 2016. godine intenzivno surađuje s Inicijativom Dobrodošli! i udrugom Are you Syrious? Članica je uredništva časopisa Detinjstvo, a bila je članica uredništva časopisa Libri et Liberi te biblioteke Nova etnografija.

marham@ief.hr

Hrvatski