dr. sc. Marijana Hameršak

Dr. sc. Marijana Hameršak (Split, 1977), voditeljica projekta, viša je znanstvena suradnica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu te naslovna docentica Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2000. komparativnu književnost i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2008. obranila doktorski rad Tvorbe djetinjstva i preobrazbe bajke u hrvatskoj dječjoj književnosti Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke Uvod u dječju književnost (s Dubravkom Zima, Zagreb, 2015). Sa Suzanom Marjanić uredila je zbornik Folkloristička čitanka (Zagreb, 2010), s Ivom Pleše i Ana-Marijom Vukušić zbornik Proizvodnja baštine (Zagreb, 2013), a s Eminom Bužinkić zbornik Kamp, koridor, granica: studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu

Her research engagement, publication and teaching predominantly deal with migration, history and anthropology of childhood and children's literature, and book history. She is the author of the book Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke (Taletellers: the History of Childhood and Fairy Tale, Zagreb, 2011) and co-author of the book Uvod u dječju književnost (Introduction to the Children’s Literature, with Dubravka Zima, Zagreb, 2015). With Suzana Marjanić she edited Folkloristička čitanka (Folklore Studies Reader, Zagreb, 2010) and with Iva Pleše and Ana-Marija Vukušić Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (Production of Heritage: Critical Studies in Intangible Culture, Zagreb, 2013). With Emina Bužinkić she edited collection of research essays about Balkan refugee corridor (Formation and Disintegration of the Balkan Refugee Corridor: Camps, Routes and Borders in Croatian Context, Zagreb, 2017; in English, Zagreb & Munich, 2018). Ekonomski temelji hrvatske književnosti (voditeljica: dr. sc. Maša Kolanović, IP-2016-06-2613), 2017-2020, a od 2016. suradnica na internom projektu IEF-a Etnografija izbjeglištva. Voditeljica je projekta Europski režim iregularizirnaih migracija na periferiji EU: od etnografije do pojmovnika

U domaćim i inozemnim znanstvenim, stručnim i kulturnim časopisima, zbornicima i on-line platformama objavila je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja dječje književnosti, povijesti knjige i čitanja, zatim povijesti, teorije i metodologije folkloristike i etnologije te proizvodnje baštine i izbjeglištva u suvremenom kontekstu.

Redovito surađuje s medijima, obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama i inicijativama. Od 2009. do 2016. godine je kao vanjska suradnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz područja folkloristike, etnografije čitanja te posebice dječje književnosti.  Od 2016. godine intenzivno surađuje s Inicijativom Dobrodošli! i udrugom Are you Syrious? Članica je uredništva časopisa , a bila je članica uredništva časopisa

marham@ief.hr

English