ERIM

dr. sc. Duško Petrović

Dr. sc. Duško Petrović (Sarajevo, 1977) diplomirao je filozofiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Doktorirao je 2013. godine s radom pod naslovom Fenomen izbjeglištva i biopolitika: propitivanje temeljnih koncepata, kulturnoantropološka perspektiva. Od 2009. godine zaposlen je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 2017. godine kao docent. Bio je suradnik na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima (2009. – 2012.) te na projektu Hrvatske zaklade za znanost Globalization and Politics of Cultural Difference (2011. – 2013.). Na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju trenutno izvodi seminare na tri kolegija: Teorije kulturne antropologije, Etnografija Jugoistočne Europe, Etnološka kartografija te  predavanja i seminar na kolegiju Antropologija moći. Objavio je knjigu Izbjeglištvo u suvremenom svijetu: od političkoteorijskih utemeljenja do biopolitičkih ishoda (2016), petnaestak znanstvenih i stručnih radova te je izlagao na osamnaest domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih skupova.

dupetrov@ffzg.hr

Hrvatski