Izlaganje Marijane Hameršak o dokumentarnosti i književnosti o bijegu

Izlaganje Marijane Hameršak o dokumentarnosti i književnosti o bijegu

Marijana Hameršak sudjelovala je na znanstvenoj konferenciji Strategies of Documentary Fiction and Contemporary Literature – Dokumentarische Strategien und Gegenwartsliteratur s izlaganjem “The novel as a document, migration as a story and  Kristian Novak’s Gypsy, but the Fairest of Them All “. Konferencija se održala 20-22. svibnja 2022. godine u Crikvenici u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ELTE sveučilišta (Budimpešta).

Knjižica sažetaka

English