ERIM-ova radionica i predstavljanje ERIM-a u Ljubljani

ERIM-ova radionica i predstavljanje ERIM-a u Ljubljani

U Ljubljani je dana 18. 5. 2023. godine, u okviru kolegija dr. sc. Uršule Lipovec Čebron Suvremene migracije, državljanstvo i etničke manjine na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, održana je studentska radionica na kojoj su polaznici tog kolegija i ovogodišnjih ERIM-ovih studentsko-istraživačkih terenskih radionica predstavili i komentirali natuknice proizašle iz terenskog istraživanja u Trstu. Predstavljanje ERIMA i e-ERIMA održano je i 19. 5. 2023. godine na Fakulteta za socijalni rad Sveučilišta u Ljubljani u okviru kolegija Jelke Zorn.

Radionica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Ljubljani, 18. 5. 2023. Foto: Marijana Hameršak

Hrvatski