Održan Seminar on the Border

Održan Seminar on the Border

U okviru ciklusa Seminara na granici poljske inicijativa Badaczki i Badacze na Granicy u Gruszkiju u Poljskoj je od 21-24. 4. 2023. godine u suorganizaciji s Laboratorijem za kritičko istraživanje migracija i graničnog režima Sveučilišta u Göttingenu te ERIM-om održano međunarodno izdanje seminara: Seminar on the Border. U okviru tri dana i osam panela izloženo je gotovo trideset radova posvećenih stanju na pojedinim granicama, pravnim aspektima i slijepim točkama, migrantskim borbama i drugim oblicima otpora, metodološkim i etičkim pitanjima istraživanja iregulariziranih migracija, smrtima na granicama, naoružanim krajolicima te širenju granica. Na seminaru su izlagala i četiri suradnika ERIM-a: Duško Petrović, Marta Stojić Mitrović i Jelka Zorn.

Hrvatski